...

ประกาศกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถตู้รับจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐ บาท ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(จำนวนผู้เข้าชม 843 ครั้ง)